eerst denken, dan doenvernieuwen & afwijken van de rest

Treed buiten uw comfortzone

samen staan we sterk                   

vakgebied

accountancy en fiscaliteit

diensten

ontzorgen van de ondernemer

advisering

ondernemers uit het MKB

tarieven

goed advies hoeft niet duur te zijn

 

Nieuwe partner
Ons kantoor heeft door de jaren heen een mooie groei doorgemaakt. De basis voor deze groei is onze sterke persoonlijke aandacht voor cliënten en de compromisloze investeringen in een aantal specifieke kennisgebieden, maar bovenal het vertrouwen van onze cliënten in ons kantoor.

De wet en regelgeving en de ontwikkelingen op het gebied van ICT dwingen ons maatregelen te treffen om de toekomst van onze dienstverlening, zoals u van ons gewend bent, op de langere termijn zeker te stellen. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een partner en hebben deze gevonden in het samenwerkingsverband tussen 216 en Van Breukelen | Meer dan Administratie.

''Onze professionele culturen en aandachtsgebieden sluiten nagenoeg naadloos op elkaar aan. Met 120 medewerkers verdeeld over 14 kantoren, waaronder een kantoor in Heerlen, biedt 216 de benodigde schaalvergroting en toegang tot adviesdiensten op de deelgebieden financieel, fiscaal, HR, financiële planning, internationaal en innovatie. Van Breukelen | Meer dan Administratie onderscheidt zich door de efficiënte verwerking van financiële administraties door slim gebruik te maken van innovatieve IT systemen.''

Door aansluiting te zoeken bij de samenwerking tussen 216 en Van Breukelen | Meer dan Administratie waarborgen we voor u de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening en kunnen wij beter inspelen op de toekomstige ontwikkelingen in ons vakgebied.

Deze wijziging heeft naar onze mening geen nadelige gevolgen voor u als cliënt. De bestaande afspraken zullen ongewijzigd worden voortgezet. U wordt echter vanaf 1 april 2018 bediend door Van Breukelen | Meer dan Administratie in een samenwerking met 216 accountants.

Claudia, Jos en Rowie gaan mee over naar Van Breukelen | Meer dan Administratie. Daarnaast blijven Sandra, Marcel en ondergetekende de komende periode betrokken bij de uitvoering en advisering. Urban Luijkx komt vanuit 216 het team versterken en zal mede zorg dragen voor een vloeiende integratie en het continueren van de bestaande dienstverlening. In praktische zin verandert er aldus weinig.

Nieuwe activiteit
Begin 2016 hebben Marcel en Roger zich verder verdiept in bedrijfswaarderingen en bedrijfsopvolging (adviseur bedrijfsopvolging en business valuation), zij hebben deze cursus positief afgesloten. Zij zijn dan ook voornemens om geassisteerd door Sandra, twee dagen per week deze nieuwe dienstverlening te gaan opzetten. Het samenwerkingsverband tussen 216 en Van Breukelen | Meer dan Administratie maken het mogelijk dat Marcel, Roger en Sandra 3 dagen in de week de huidige werkzaamheden continueren en 2 dagen in de week de nieuwe uitdaging aan gaan. De nieuwe activiteit zal vanuit de nieuwe opgerichte organisatie WAARDE FOCUS gaan plaatsvinden. Wij zullen u op een later tijdstip hier meer over informeren.

Leveringsvoorwaarden NBA 2017
Klik hier om de leveringsvoorwaarden NBA 2017 griffie arrondissementsrechtbank Amsterdam 26 juni 2017 Nr. 41/2017 (variant 2) in te zien.
Klik hier om de algemene voorwaarden als .pdf bestand te downloaden.

Audit NBA met goed gevolg doorstaan!
De Raad voor Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening door Accountants-Administratieconsulenten en registeraccountants. Hiertoe onderwerpt de Raad accountantspraktijken en accountantsafdelingen periodiek aan een kwaliteitsbeoordeling.

Toezicht en handhaving NBA
Het accountantsberoep is in Nederland bij wet geregeld. De Wet op het accountantsberoep legt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onder meer de taak op om te zorgen voor een goede beroepsuitoefening van accountants. Toezicht op een goede beroepsuitoefening en handhaving van de voor accountants geldende wet- en regelgeving dragen daar aan bij. Het toezicht op de naleving en handhaving van de geldende wet- en regelgeving is binnen het accountantsberoep geregeld door middel van klacht- en tuchtrecht en door periodieke kwaliteitstoetsingen door de Raad voor Toezicht.

Raad voor Toezicht
De Raad voor Toezicht is bij mandaat, volmacht en machtiging belast met het toezicht op de beroepsuitoefening van accountants. De Raad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en plaatsvervangend voorzitter afkomstig uit de rechterlijke macht en een vijftal accountantsleden. De Raad oefent namens de NBA toezicht uit door middel van periodieke kwaliteitstoetsingen bij accountantspraktijken en accountantsafdelingen. Iedere accountantspraktijk of -afdeling wordt ten minste eens in de zes jaar getoetst, maar op basis van risico-indicatoren kan dit vaker of sneller zijn.  Bij deze toetsingen wordt vastgesteld of het stelsel van kwaliteitsbeheersing van deze accountantspraktijken en -afdelingen voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep gestelde eisen.