eerst denken, dan doenvernieuwen & afwijken van de rest

Treed buiten uw comfortzone

samen staan we sterk                   

vakgebied

accountancy en fiscaliteit

diensten

ontzorgen van de ondernemer

advisering

ondernemers uit het MKB

tarieven

goed advies hoeft niet duur te zijn

 

Leveringsvoorwaarden NBA 2017
Klik hier om de leveringsvoorwaarden NBA 2017 griffie arrondissementsrechtbank Amsterdam 26 juni 2017 Nr. 41/2017 (variant 2) in te zien.
Klik hier om de algemene voorwaarden als .pdf bestand te downloaden.

Bijscholing
Begin 2016 hebben 2 werknemers van ons kantoor zich verder verdiept in bedrijfswaarderingen en bedrijfsopvolging (adviseur bedrijfsopvolging en business valuation), zij hebben deze cursus positief afgesloten.

Audit NBA met goed gevolg doorstaan!
De Raad voor Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening door Accountants-Administratieconsulenten en registeraccountants. Hiertoe onderwerpt de Raad accountantspraktijken en accountantsafdelingen periodiek aan een kwaliteitsbeoordeling.

Toezicht en handhaving NBA
Het accountantsberoep is in Nederland bij wet geregeld. De Wet op het accountantsberoep legt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onder meer de taak op om te zorgen voor een goede beroepsuitoefening van accountants. Toezicht op een goede beroepsuitoefening en handhaving van de voor accountants geldende wet- en regelgeving dragen daar aan bij. Het toezicht op de naleving en handhaving van de geldende wet- en regelgeving is binnen het accountantsberoep geregeld door middel van klacht- en tuchtrecht en door periodieke kwaliteitstoetsingen door de Raad voor Toezicht.

Raad voor Toezicht
De Raad voor Toezicht is bij mandaat, volmacht en machtiging belast met het toezicht op de beroepsuitoefening van accountants. De Raad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en plaatsvervangend voorzitter afkomstig uit de rechterlijke macht en een vijftal accountantsleden. De Raad oefent namens de NBA toezicht uit door middel van periodieke kwaliteitstoetsingen bij accountantspraktijken en accountantsafdelingen. Iedere accountantspraktijk of -afdeling wordt ten minste eens in de zes jaar getoetst, maar op basis van risico-indicatoren kan dit vaker of sneller zijn.  Bij deze toetsingen wordt vastgesteld of het stelsel van kwaliteitsbeheersing van deze accountantspraktijken en -afdelingen voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep gestelde eisen.