Meer info

vakgebied

Wij hebben ons in de afgelopen 21 jaar gespecialiseerd in meerdere vakgebieden. In de startfase was er alleen sprake van accountancy, toen bleek dat de kleine ondernemer ook veel behoefte had aan fiscale advisering, hebben wij ons dat ook eigen gemaakt. Het inhuren van fiscale advisering was kostbaar en wij waren van mening dat deze advisering tegen lagere tarieven aangeboden konden worden. Gedurende de praktijkvoering ontstond ook behoefte aan estate-planning,  begeleiding bij bedrijfsovername, bedrijfsbeëindiging, bedrijfswaardering en bedrijfsoverdracht.

diensten

Een van onze doelstellingen kan omschreven worden als het ontzorgen van de mkb-ondernemer.

Verwerken administratieve bescheiden

Sommige van onze cliënten beschikken over een eigen boekhoudpakket, periodiek wordt door ons de, door de cliënt gevoerde, boekhouding beoordeeld en stellen wij de aangifte omzetbelasting op. Een aantal van onze cliënten besteed deze werkzaamheden aan ons kantoor uit. Wij verwerken periodiek (meestal per kwartaal) hun administratieve bescheiden en stellen de aangifte omzetbelasting samen.

Personeelszaken:

Ons cliëntenbestand bestaat uit ZZP-ers, organisaties met en organisaties zonder personeel. Voor de organisaties met personeel verzorgen wij de loonverwerking, m.u.v. organisaties werkzaam in de bouw- en transportsector. De loonverwerking bestaat onder meer uit het opstellen van salarisstroken, aangiften loonbelasting en uit informatieverstrekking aan pensioenfondsen etc.

Jaarrekening

Voor een groot deel van onze klanten stellen wij de jaarrekening van de onderneming samen. Niet alle ondernemingen zijn verplicht om een jaarrekening te laten samenstellen, deze ondernemingen (ondernemers) hebben ook de keuze hun aangifte inkomstenbelasting te voorzien van een bijlage (balans en resultatenrekening). Uit kostenoverweging kan hiervoor gekozen worden.

Aangiften inkomstenbelasting

Al onze cliënten, ondernemer met een eenmanszaak of vennoot van een VOF, een DGA, een aandeelhouder van aandelen van een BV of NV of gewoon een particulier, moeten een aangifte inkomstenbelasting invullen. Wij zijn voorstander van het gezamenlijk invullen van deze aangiften, nadat wij de voorbereidende werkzaamheden hebben verricht zal de aangifte met de cliënt worden besproken en indien nodig de laatste aanvullingen worden verricht.

Aangifte vennootschapsbelasting

Een BV, NV en in sommige gevallen een stichting zijn verplicht tot het indienen van een aangifte vennootschapsbelasting. Na het opstellen van de jaarrekening wordt door ons kantoor de aangifte ingevuld en verzonden.

Advisering

Zoals al eerder aangegeven adviseren wij voornamelijk kleine ondernemers uit het midden- en klein bedrijf in de reeds genoemde disciplines. Ons streven is om met de klant een persoonlijke band op te bouwen en daardoor een passendere oplossing aan te kunnen bieden. Iedere oplossing is uniek, wij gaan niet voor een standaard oplossing. Wij starten vanuit standaard oplossingen (uit kostenoverweging) maar de uiteindelijke uitkomst is uniek voor de casus.

 

Onze tarieven

Genoemde uurtarieven en prijzen zijn exclusief omzetbelasting!

1  administratief
  • Het verwerken van administratieve bescheiden koste € 45,- per gewerkt uur. Indien de cliënt meer dan 8 uren per kwartaal gebruik maakt van deze dienst zal in gezamenlijk overleg beoordeeld worden of uit kostenbesparing verwerking door de cliënt de voorkeur geniet.
  • Voor cliënten die zelf de administratieve bescheiden verwerken kunnen wij periodiek de aangifte omzetbelasting verzorgen of periodiek de financiële administratie beoordelen op juiste verwerking. Hiervoor hanteren wij een uurtarief van € 67,50. Het doorzenden van de aangifte omzetbelasting omhelst 15 minuten, het tarief bedraagt in die situaties € 16,75 per maand/kwartaal/jaar.
  • het opstellen van salarisstroken wordt berekend op basis van een prijs per strook per maand. De kosten voor een salarisstrook bedraagt € 13,50. Wij berekenen geen kosten voor de jaarafsluiting, aangifte loonbelasting etc. Het opstellen van arbeidsovereenkomsten of het adviseren in specifieke situaties wordt berekend op uurbasis, het uurtarief bedraagt € 45,-.
2  jaarberichten
  • Het opstellen van jaarberichten gebeurt op basis van gewerkte uren. Aangezien de accountant een getrouw beeld moet geven van de situatie is het vooraf niet mogelijk om prijsafspraken te maken. In de meeste gevallen wenst de ondernemer vooraf een prijsindicatie, in die gevallen proberen wij de noodzakelijke tijd zo goed als mogelijk in te schatten. Ons gehanteerde uurtarief bedraagt € 90,- , aangezien de organisatie met werknemers met verschillende werkervaring werkt, worden de bestede uren omgerekend naar declarabele uren.
3  advisering
  • Advisering gebeurt op uurtarief, hierover kunnen vooraf geen prijsafspraken gemaakt worden. De cliënt kan een goed, volledig en passend advies verwachten. Het is onmogelijk om vooraf een indicatie over de benodigde tijd te verstrekken. Het uurtarief bedraagt € 90,-. Als organisatie streven wij erna een goed advies te verstrekken voor een eerlijke prijs. Alles moet in de juiste verhouding zijn.

Prijsvoorbeelden

Een kleine ZZP-er betaald voor het verwerken van de financiële bescheiden per kwartaal gemiddeld € 112,50 (2,5 uren) , voor de jaarrekening gemiddeld € 720,- (8 uren) en voor de aangifte inkomstenbelasting gemiddeld € 180,- (2 uren). Totaal bedragen de kosten op jaarbasis € 1.350,- (gemiddeld).

Een BV met 1 DGA en 1 wn betaald voor het verwerken van de financiële bescheiden per kwartaal gemiddeld € 135,- (3 uren), voor de salarisverwerking 2 x 12 x€ 13,50= € 324,-, voor de jaarrekening gemiddeld € 1.260,- (14 uren), voor de publicatiebalans en notulen € 90,- (1 uur) en voor de aangifte vennootschapsbelasting € 225,- (2,5 uren). Totaal bedragen de kosten op jaarbasis  € 2.439,- (gemiddeld).